BRL 6000 certificaat

Ipskamp Elektro-Techniek is gecertificeerd voor:
DEKRA-SIEGEL-6130 RGB klein
Klik om ons BRL 6000 certificaat te bekijken

Waarom een gecertificeerd bedrijf?

Met een gecertificeerd product, proces, systeem of dienst, krijgen opdrachtgevers en afnemers zekerheid. Zekerheid dat zij de door hen gewenste kwaliteit krijgen tegen een goede prijs. Geleverd door een bedrijf dat gestructureerd werken en beheersing van bedrijfsprocessen hoog in het vaandel heeft. Met de inschakeling van een gecertificeerd bedrijf voldoen opdrachtgevers aan alle wettelijke eisen. Zij kunnen aantonen dat een maximale inspanning is gedaan om eventuele risico’s voor de omgeving of personeel tot een minimum te beperken.

BRL 6000 certificaat: Ontwerpen, installeren en beheren van installaties

Bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen, installeren en beheren van installaties kunnen zich hiervoor certificeren. Al naar gelang hun werkgebied en discipline kunnen zij er voor kiezen om zich voor verschillende soorten installaties (gas, water, elektro, duurzame energieconcepten, enz.) en activiteiten (ontwerpen, installeren, beheren) te laten certificeren.

Naast de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, kan een certificatie-instelling aanvullende eisen stellen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie. Hiervoor komen alleen eisen en voorwaarden in aanmerking zoals die zijn vastgelegd in het algemeen certificatiereglement van de betreffende instelling.

Bedrijven die gecertificeerd zijn conform BRL 6000 mogen het BRL 6000 logo voeren om aan te geven dat ze beschikken over het BRL 6000 certificaat.

Onderdelen van BRL 6000

BRL 6000 bestaat uit een Algemeen Deel en een aantal Bijzondere Delen. Het Algemene Deel BRL 6000-00 bevat de eisen waaraan altijd moet worden voldaan. De Bijzondere Delen hebben betrekking op soort installatie en op discipline. Bedrijven kunnen zich voor één of meerdere deelgebieden certificeren.

Ipskamp Elektro-Techniek is naast het algemene deel BRL 6000-00 gecertificeerd voor BRL 6000-02 :
Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Wilt u weten welke certificaten wij nog meer hebben?
Certificaten