Ontruimingsinstallatie

  • Ontruimingsinstallatie wordt voorgeschreven vanuit het gebruiksbesluit
  • Arbowetgeving verplicht werkgever afdoende maatregelen te nemen
  • Wordt ingezet voor het veilig ontvluchten
  • Wordt ingezet bij een calamiteit
  • Kan desgewenst deuren aansturen
  • Kan gekoppeld worden met andere systemen

Offerte aanvragen

Ontruimingsinstallatie

In de meeste gevallen is de brandweer de eisende partij voor uw ontruimingsinstallatie, maar ook u als gebouweigenaar kan vanuit de Arbo wetgeving besluiten over te gaan tot aanleg van een ontruimingsinstallatie.

De doelstelling van de installatie is bij een calamiteit zo snel mogelijk de aanwezige personen het pand te laten verlaten.

slowwhoop trapOntruimingsinstallaties dienen te voldoen aan de NEN2575, en de toegepaste componenten dienen te voldoen aan EN54 certificering. In de praktijk zal er voor een ontruimingsinstallatie bijna altijd een Programma van Eisen (PvE) door de brandweer worden geëist, net zoals dit ook het geval is bij een brandmeldinstallatie.

 

 

Afhankelijk van de aard van uw gebouw, de hoeveelheid aanwezige mensen en in hoeverre deze zelf –redzaam zijn kunnen de volgende typen ontruimingsinstallaties worden toegepast.

  • Stil alarm;
  • Luidalarm type A;
  • Luidalarm type B;

Stil alarm

Wat is een stil alarm ontruimingsinstallatie? In de regel bestaat deze installatie in hoofdzaak uit een PZI-installatie waarbij de interne opvolging van de ontruimingsmelding door de BHV organisatie wordt uitgevoerd. In dat geval is er op een 24 uurs bemande post een bediening c.q. ontruimings-tableau aanwezig aangevuld met piepers waarmee de BHV organisatie wordt aangestuurd.

Overigens kan een stil alarm installatie ook opgebouwd worden met een DECT telefooninstallatie, echter er zijn slechts enkele merken die kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld door de brandweer.

Luidalarm type A

Wat is een luidalarm type A ontruimingsinstallatie? Dit is een omroepinstallatie waarbij alle aanwezige personen gealarmeerd worden door een combinatie van een gesproken bericht en een geluidssignaal (zgn. slowwhoop signaal). Deze installatie dient conform de NEN2575 te voldoen aan diverse eisen zoals de verstaanbaarheid, het volume, de talen waar in de boodschap wordt verteld, de noodstroomvoorzieningen, bij brand mogen niet alle luidsprekers uitvallen etc.

In de praktijk wordt dit type ontruimingsinstallatie vaak aangestuurd door de brandmeldinstallatie.

Brandmeldinstallatie

Luidalarm type B

Wat is een luidalarm type B ontruimingsinstallatie? Deze installatie bestaat uit signaalgevers die een geluidssignaal (zgn. slowwhoop signaal) afgeven om de aanwezige personen te alarmeren. Deze signaalgevers worden bijna altijd geïntegreerd in de brandmeldinstallatie. Bediening en aansturing vormt dan een geheel met de brandmeldinstallatie. Bij dit type bespaart u veel omdat de bekabeling gecombineerd uitgevoerd kan worden.

Brandmeldinstallatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als DEKRA erkend brandmeldinstallatiebedrijf kunnen wij voor u de complete installatie maken vanaf Programma van Eisen, via ontwerp en installatie tot installatie attest en onderhoud. In tegenstelling tot de brandmeldinstallatie, is het voor een ontruimingsinstallatie binnen de huidige regelgeving (nog) niet mogelijk deze te certificeren. In plaats van het certificaat vraagt de brandweer om het installatie attest.

Daarom wordt bij ons uw installatie aangelegd onder het toeziend oog van een brandmeldinstallatie deskundige, hiermee borgen we dat uw installatie aangelegd wordt conform de voorschriften en een doeltreffende werking heeft.

Naast de aanleg van een ontruimingsinstallatie kunnen we ook voor u de brandmeldinstallatie aanleggen en uw vluchtwegplattegronden opstellen.
Brandmeldinstallatie
Vluchtwegplattegronden

Maak een afspraak en ontdek wat Ipskamp Elektro-Techniek in uw specifieke plannen kan betekenen.