Onderhoud

  • Onderhoud aan alle installaties
  • Zoals:
  • Licht en kracht installatie
  • Verlichtingsarmaturen
  • Noodverlichting
  • Brandmeldinstallatie
  • Ontruimingsinstallatie

Offerte aanvragen

Onderhoud

Elektrotechnische installaties hebben onderhoud nodig zoals bijvoorbeeld de verlichtingsarmaturen omdat nu eenmaal de lichtbronnen een maximaal aantal branduren hebben of de brandmeldinstallatie omdat deze conform de regels met regelmaat gecontroleerd en onderhouden moet worden.

Onderstaand een aantal voorbeelden.

Onderhoud licht en kracht installatie

Is de betrouwbaarheid van uw installatie van belang voor uw bedrijfsproces? U moet er niet aan denken dat er een machine stil komt te staan? Dan is onderhoud aan uw installatie iets voor u. Een voorbeeld: Door de jaren heen kunnen verbindingen los raken, deze controleren we en zetten we indien nodig vast. Dit voorkomt dat kabels en automaten defect raken door onnodige warmte ontwikkeling. Een ander voorbeeld: We controleren welke “groot” verbruikers u heeft. Vaak als een machine vervangen wordt er vergeten te kijken of de elektrische aansluiting nog toereikend is. Met het risico als gevolg dat de kabel overbelast raakt en eventueel brand kan veroorzaken.

Onderhoud noodverlichting

Noodverlichting redt levens, de juiste werking is dus cruciaal! Wij controleren of de lichtbronnen nog goed werken en of de accu’s nog functioneren. Zo niet worden deze onderdelen vervangen zodat de installatie de juiste werking heeft.

Onderhoud brandmeldinstallatie

Bij een gecertificeerde brandmeldinstallatie bent u verplicht inspectie en onderhoud volgens een vast schema uit te voeren. Deze taak kunnen we voor u uitvoeren.

Onderstaande tekst komt uit de norm waaronder dit onderhoud uitgevoerd dient te worden:

Minimaal één keer per jaar moet de onderhouder de gehele brandmeldinstallatie (vanaf melder t/m stuurrelais) controleren en preventief onderhouden. Datzelfde geldt voor de ontruimingsalarminstallatie. Na het onderhoud moet de gehele installatie conform het Inspectieplan/Programma van Eisen/Basisdocument Brandbeveiliging functioneren en in de nominale staat verkeren. Met de nominale staat wordt bedoeld dat de fysieke instellingen en software-instellingen binnen de normen liggen. Het onderhoud moet tenminste de werkzaamheden en beproevingen bevatten, die in de NEN 2654-1 respectievelijk NEN 2654-2 zijn genoemd.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Of u nu uw installatie gaat vervangen of bij nieuwbouw op zoek bent naar de beste oplossing voor uw gebruik, Ipskamp Elektro Techniek kan u altijd voorzien van een passende oplossing. Als BRL 6000 erkend installateur staan we ervoor dat u een veilige en functionele installatie heeft die voldoet aan alle eisen en bovendien aansluit bij uw wensen en eisen.

We ontwerpen en installeren al decennia lang deze installaties voor een breed scala aan gebruikers. In nauw overleg met u stellen we vast wat u wilt bereiken met uw installatie, zodat we u een passend voorstel kunnen doen. Precies waar u om vraagt. Dat is dan ook vaak de reden waarom klanten ons ook inschakelen voor het onderhoud, uitbreiden en beheer van de installaties.

Maak een afspraak en ontdek wat Ipskamp Elektro-Techniek in uw specifieke plannen kan betekenen.