Vluchtwegplattegronden

  • Vluchtweg plattegronden als onderdeel van uw vluchtplan
  • Verplicht vanuit Arbowet
  • Bouwbesluit 2012 eist een vluchtplan, indien een brandmeldinstallatie aanwezig is

Offerte aanvragen

Ontruimingsplan

Naast uw brandmeldinstallatie, dient u te beschikken over een vluchtplan. Dit plan wordt namelijk geeist vanuit de Arbowetgeving en vanuit het Bouwbesluit 2012. Dit ontruimingsplan bevat afspraken over de maatregelen en voorzieningen die worden genomen bij ontruiming van een gebouw in geval van calamiteiten. Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functionarissen en instructies voor aanwezige personen worden nauwkeurig beschreven.

Vluchtwegplattegronden

Vluchtwegplattegronden maken deel uit van uw ontruimingsplan en dienen op duidelijk zichtbare plaatsen in uw pand opgehangen te zijn om mensen te informeren.

Aangezien we reeds de tekeningen voor uw brandmeldinstallatie maken, kunnen we voor u ook de vluchtwegplattegronden maken.

Maak een afspraak en ontdek wat Ipskamp Elektro-Techniek in uw specifieke plannen kan betekenen.